| |     latinica | english  
Насловна
Информација о бележничким услугама у дипломатско-конзуларним представништвима

У новој форми, бележничке услуге биће пружане у вези са пуномоћјима и изјавама на основу којих се, у Републици Србији, врши промет непокретности или се остварују наследна права, као и у свим другим случајевима које Закон о јавном бележништву предвиђа.
Дипломатско-конзуларна представништва су овлашћена да приликом давања наследних изјава, или пуномоћја у вези са некретнинама у Србији, те документе овере у законски предвиђеној форми, која укључује клаузулу о потврђивању исправе, тзв. солемнизациону клаузулу, или да сачине јавнобележнички запис.
Уколико давалац изјаве или пуномоћја не поседује важећи српски идентификациони документ, идентитет ће моћи да буде потврђен  страним идентификационим документом.
Текст изјаве или нацрт изјаве или пуномоћја треба да припреми адвокат, односно јавни бележник пред којим ће бити закључен главни посао (нпр. купопродајни уговор) у Србији и да се потом поднесе дипломатско конзуларном представништву ради израде и овере документа. Том приликом се плаћа конзуларна такса.
За ову врсту бележничких услуга неопходно је лично присуство. Држављани Србије који бораве у иностранству могу да дају наследну изјаву или пуномоћје у једном од дипломатско-конзуларних представништава Србије.  Лица која не знају српски језик, изјаву или пуномоћје могу дати уз присуство преводиоца. Грађанима се саветује да путем мејла или телефона раније закажу термин у дипломатско – конзуларном представништву.
Овера потписа на исправама за које Закон о јавном бележништву не предвиђа посебну форму, вршиће се као и до сада.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
КОНЗУЛАРНИ ДАНИ НА МАЛТИ
Министар Селаковић представио нову услугу „е-Конзулат“
COVID – 19 ОБАВЕШТЕЊЕ – Вакцинација држављана Србије из дијаспоре 15. маја у Београду
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – безготовинско плаћање конзуларних услуга
КОРОНА ВИРУС – УЛАЗАК ИЗ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ У РЕПУБЛИКУ ИТАЛИЈУ
COVID.19 - ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – Вакцинација у Р. Малти
САОПШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА СПОЉНИХ ПОСЛОВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КОРОНА ВИРУС – УЛАЗАК У РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Измењени режим рада Конзуларног одељења са странкама услед погоршања епидемиолошке ситуације
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – Пријава губитка путне исправе
КОРОНА ВИРУС – РЕГУЛИСАЊЕ БОРАВКА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ
ЗАТВАРАЊЕ СВИХ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДАЊУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
КОРОНА ВИРУС – НОВЕ МЕРЕ ЗА УЛАЗАК НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
ФИНАНСИЈСКИ ВОДИЧ ЗА ПОВРАТНИКЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ – Прибава Уверења о (не)кажњавању
УРАЂЕНЕ БИОМЕТРИЈСКЕ ПУТНЕ ИСПРАВЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ
Закон о допунама Закона о држављанству Републике Србије
Информација о бележничким услугама у дипломатско-конзуларним представништвима
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари