| |     latinica | english  
Насловна
Путовања у Р. Србију и иностранство - визни режим

УЛАЗАК У СРБИЈУ

Списак земаља чији држављани морају поседовати визу за улазак на територију Републике Србије, као и оних којима виза није потребна налази се на сајту Министарства спољних послова Републике Србије. овде
Захтев за визу се подноси лично у Амбасади Републике Србије у Риму, најмање 20 календарски дана раније а највише до 3 месеца пре планиране посете.
Обавеза прибављања визе за улазак у Републику Србију не односи се на: носиоце дипломатских, службених и обичних пасоша земаља чланица Европске уније и Шенген зоне, Сједињених Америчких Држава, Велике Британије, Канаде, Републике Ирске, Исланда, Аустралије, Новог Зеланда, земаља са којима је закључен билатерални споразум о визним олакшицама, носиоцима laissez-passer Уједињених нација, чланове цивилне посаде брода, авиона, спасиоце у случају несрећа, двојне држављане уколико путују са путном исправом републике Србије, носиоце путних исправа трећих земаља, уколико поседују важећу визу или имају регулисан боравак у земаља Европске уније, Шенген зоне, Великој Британији или Сједињеним америчким државама.
Странац коме није потребна виза може боравити на територији Републике Србији до 90 дана у периоду од 180 дана, рачунајући од првог дана уласка, осим ако није другачије прописано билатералним уговором или одлуком Владе Републике Србије.

ВИЗА Ц (виза за краћи боравак)

Издаје се страном држављанину коме је у складу са визним режимом за улазак у Републику Србију потребна виза за улазак, транзит и боравак на територији Републике Србије до 90 дана у било ком периоду од 180 дана, рачунајући од дана првог уласка. Виза за краћи боравак се издаје за један, два или више улазака у Републику Србију а односи се на туристичка, пословна и друга путовања и не може бити основ за подношење захтева за привремени боравак у Републици Србији.

Општи услови за издавање визе:

- Важећи пасош (пасош мора бити важећи најмање 90 дана након намераваног датума одласка из Р. Србије, који садржи најмање две узастопне празне странице и који је издат у последњих 10 година)
- Позивно писмо: а) за приватну посету оверено од надлежног органа Републике Србије; б) за пословну посету – позивно писмо компаније у Србији; ц) за туристичку посету - потврда туристичке агенције о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати)
- Попуњен образац захтева за визу - (добија се у Амбасади или се може преузети са сајта Министарства спољних Републике Србије у ПДФ формату ОВДЕ)
- Фотографија (димензија 3.5 х 4.5 цм)
- Резервација повратне карте или итинирер (копија возачке дозволе и осигурање уколико се путује аутомобилом);
- Доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији
- Здравствено осигурање
- Такса за издавање визе

Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије задржавају право да затраже додатну документацију приликом подношења захтева за визу. Непотпуни захтеви за визу неће бити прихваћени.

ТРАНЗИТНА виза

За издавање транзитне визе потребно је претходно прибавити визу државе у коју се улази после транзита кроз Србију. Уколико виза за ту државу није потребна, неопходно је пружити други доказ о сврси путовања у дату земљу. Транзитна виза се може издати са роком важења до 6 месеци, али време трајања транзита не може бити дуже од 5 дана по једном уласку.
За додатна питања обратите се Амбасади Републике Србије у Риму, радним данима у периоду од 14:30 до 16:00 часова.

ВИЗА Д (Виза за дужи боравак)

Издаје се за боравак од 91 до 180 дана страном држављанину који намерава да у Републици Србији поднесе захтев за одобрење привременог боравка, без обзира да ли је реч о лицу коме је за улазак у Србију, у складу са визним режимом, потребна виза или је реч о носицу пасоша државе са којом Србија има споразум о безвизном режиму или носиоцу националног пасоша трећих земаља који поседује важећу визу држава чланица Европске уније или Шенген визу или визу Велике Британије или Сједињених америчких држава, или уколико имају регулисан боравак у државама чланицама Европске уније или Шенген зоне.
Виза Д се може издати по основу: запошљавања, школовања, спајања породице, обављања верске службе, лечења и медицинске неге, власништва над непокретностима и другим оправданим разлозима у складу са законом или међународним уговорима.

За издавање визе Д неопходно је испунити опште и посебне услове.

Општи услови за издавање визе су:
- Важећи пасош (пасош мора бити важећи најмање 90 дана након намераваног датума одласка из Р. Србије, који садржи најмање две узастопне празне странице и који је издат у последњих 10 година)
- Позивно писмо
- За приватну посету оверено од надлежног органа Републике Србије
- За пословну посету – позивно писмо компаније у Србији
- За туристичку посету - потврда туристичке агенције о плаћеном аранжману (ваучер или друга потврда о уплати);
- Попуњен образац захтева за визу - (добија се у Амбасади или се може преузети са сајта Министарства спољних Републике Србије у ПДФ формату ОВДЕ)
- Фотографија (димензија 3.5 х 4.5 цм)
- Резервација повратне карте или итинирер (копија возачке дозволе и осигурање уколико се путује аутомобилом);
- доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији
- Здравствено осигурање
- Такса за издавање визе

Поред општих услова неопходно је доставити и одговарајућу документацију којом се доказује сврха и основ регулисања дужег боравка односно основаност захтева за издавање визе Д. За детаљније информације посетите сајт Министарства спољних послова Републике Србије.
Дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије задржавају право да затраже додатну документацију приликом подношења захтева за визу. Непотпуни захтеви за визу неће бити прихваћени.
За додатна питања у вези са визном проблематиком, позовите Амбасаду Републике Србије у Риму, радним данима у периоду од 14:30 до 16:00 часова.

ПУТОВАЊЕ ГРАЂАНА СРБИЈЕ У ИНОСТРАНТВО

Визе за иностранство и информације о државама овде

Опште препоруке пре путовања овде

ПУТОВАЊА МАЛОЛЕТНИХ ЛИЦА

У складу са одредбама члана 54. став 2. Закона о граничној контроли, за прелазак државне границе Р. Србије малолетних лица, страних држављана, није потребна сагласност родитеља.
Када је реч о малолетним држављанима Р. Србије до навршене 16. године живота за прелазак државне границе Републике Србије, када путују сами или у пратњи другог лица које им није родитељ или законски заступник, обавезна је сагласност оба родитеља (ако заједнички врше родитељско право) или законског заступника, оверена у ДКП или код нотара. Уколико, међутим, дете путује са једним од родитеља, писана сагласност другог родитеља није потребна.
Малолетна лица старија од 16 година могу самостално да путују у иностранство без писане сагласности родитеља. 

ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА (COVID 19) - ШИРЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПУТОВАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА - ШИРЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Неопходно да кућни љубимац поседује:

- Микрочип
- Потврду о вакцинацији против беснила
- Путну исправу


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПАСОШИ СПРЕМНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ONLINE ЗАКАЗИВАЊE, Consent ID
Финансијски водич за повратнике
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Путовања у Р. Србију и иностранство - визни режим
Царина
Држављанство
Статусна питања и матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Формулари