| |     latinica | english  
Насловна
Царина

ЦАРИНА - опште информације

ЦАРИНСКА ПОТВРДА

Потврда се односи само на увоз предмета за домаћинство у Републику Србију и важи годину дана од дана издавања.
Захтев се подноси лично.
Право на царинску потврду имају држављани Републике Србије који су провели непрекидно на раду у иностранству најмање две године. Лица која су провела на раду у иностранству од две до десет година ослобођени су плаћања увозних дажбина на предмете домаћинства до укупне вредности од 20.000 евра, док су за рад у трајању дужем од 10 година ослобођени увозних дажбина на предмете домаћинства без ограничења вредности.

Потребна документа:

- Важећи пасош Р. Србије
- Доказ о уплатама здравственог и социјалног осигурања или потврда послодавца о времену проведеном на раду
- Решење о пензији (ако је остварена)
 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПАСОШИ СПРЕМНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ONLINE ЗАКАЗИВАЊE, Consent ID
Финансијски водич за повратнике
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Путовања у Р. Србију и иностранство - визни режим
Царина
Држављанство
Статусна питања и матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Формулари