| |     latinica | english  
Насловна
Овера докумената

ОВЕРА ДОКУМЕНАТА - ШИРЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ПУНОМОЋЈЕ

За оверу потписа, пуномоћја, као и давање наследничке изјаве, неопходно је лично присуство особе чији се потпис оверава односно особе која даје пуномоћје.

Неопходно је понети важећи биометријски идентификациони документ. Текст пуномоћја је потребно донети у два примерка (један за странку један за архиву Амбасаде), који странка потписује у присуству запосленог у Конзуларном одељењу Амбасаде.

Препоручујемо да на мејл Конзуларног одељења унапред доставите текст пуномоћја односно наследничке изјаве и копију важечег биометријског идентификационог документа.  

НАСЛЕДНА ИЗЈАВА

Код тзв. позитивне наследне изјаве којом се наследник прихвата наслеђа довољна је само овера потписа даваоца изјаве, што је случај и са овером пуномоћја којим се овлашћује лице да у име даваоца да наследну изјаву, без обзира да ли се прихвата или одриче наследства.

 Форма потврђене (солемнизоване) исправе прописана је у случају:

- Наследне изјаве којом се наследник прихвата наслеђа и истовремено уступа у корист другог наследника
- Негативне наследне изјаве (одрицања од наслеђа оставиоца)
- Наследне изјаве којом се наследник прихвата наслеђа које му припада уз истовремено прихватање наследног дела који му се уступа од стране другог или других наследника


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПАСОШИ СПРЕМНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ONLINE ЗАКАЗИВАЊE, Consent ID
Финансијски водич за повратнике
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Путовања у Р. Србију и иностранство - визни режим
Царина
Држављанство
Статусна питања и матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Формулари