| |     latinica | english  
Насловна
Војна обавеза

ВОЈНА ОБАВЕЗА - ШИРЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Након усвајања одлуке о обустави служења војног рока, држављанин Републике Србије који борави у иностранству, подлеже обавези увођења у војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва (старости од 18 до 60 година) и у резервни састав (старији од 30 година).

Увођењем у војну евиденцију сматраће се да је држављанин Републике Србије регулисао војну обавезу.
У војну евиденцију дипломатско-конзуларног представништва уводи се лице:

- које стално борави у иностранству, у календарској години у којој навршава 18 година, као и лице старијег годишта које из било ког разлога није уведено у војну евиденцију
- које је отпутовало у иностранство на боравак дужи од једне године и дужно је да се у року од 30 дана од дана преласка државе границе пријави надлежном дипломатско-конзуларном представништву, ради увођења у војну евиденцију

Захтев се подноси лично.
Документа потребна за увођење у војну евиденцију су

• Захтев за увођење у војну евиденцију (добија се у Амбасади)
• Доказ о идентитету (српски или италијански идентификациони документ)
• Доказ о држављанству (прибавља Амбасада по слижбеној дужности)
• Доказ о месту пребивалишта у иностранству
• Доказ о месту пребивалишта у Републици Србији


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
ПАСОШИ СПРЕМНИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - ONLINE ЗАКАЗИВАЊE, Consent ID
Финансијски водич за повратнике
Конзуларна надлежност
Путне исправе
Путовања у Р. Србију и иностранство - визни режим
Царина
Држављанство
Статусна питања и матичне књиге
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Ценовник конзуларних услуга
Формулари