| |     latinica | english  
Насловна
Посетите Србију
СИЕПА

 

   
 
Контакт

 

Радно време
Понедељак - петак: 08:30 – 16:30 часова
Конзуларно одељења (рад са странкама): понедељак - петак од 09:00 - 12:00 часова и средом од 14:30 - 16:30

За конзуларне консултације телефоном, сваког радног дана од 15.00 -16.30 часова, позивом на број +39 063211950

Дежурни телефон за време викенда и празника +390632609159

Празници

Адреса
Via dei Monti Parioli 20
00197 РИМ
ИТАЛИЈА

Телефон: + 3906 / 321-19-50 Локација/Мапа
Факс:       + 3906 / 320-08-68 Конзуларна надлежност
Е-mail: amb.roma@mfa.rs Почасни конзули

Конзуларно одељење

 konzularno.rim@mfa.rs

 

 
Веб сајт: http://www.roma.mfa.gov.rs  

Поводом проглашења епидемије коронавируса и предузетих хитних мера које су на снази у Р. Италији, Амбасада Р. Србије у Риму саопштава свим српским држављанима који бораве на јурисдикционом подручју које покрива ово дипломатско конзуларно представништво, да ће се рад са странкама у наредном периоду ограничити само на хитне случајеве до побољшања епидемиолошке ситуације. С тим у вези, информишемо грађане да ће се рад на пословима биометријске аквизиције, који укључује уручење путне исправе и подношење захтева за нови пасош, привремено ограничити радом на хитним и неодложним случајевима до нормализације стања и прилика у Р.Италији. С обзиром на постојеће околности и горе наведено, молимо грађане да имају разумевање и одложе свој планирани долазак до укидања хитних мера предвиђених Декретом Владе Р. Италије. Хвала на разумевању.

 

#ОстаниКодКуће - ДИГИТАЛНИ САДРЖАЈИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ


 
ПРЕПОРУКА ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

16.март 2020. године

Амбасада Републике Србије у Риму понавља препоруку Министарства спољних послова свим српским држављанима који бораве у иностранству, да сва путовања у Републику Србију, која нису неопходна, одложе до даљњег, нарочито уколико планирају долазак из земаља, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19.

Посебно указујемо да је последњом Одлуком Владе Републике Србије утврђено да се држављани Републике Србије који долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије, и то из: Швајцарске Конфедерације, Републике Италије, Исламске Републике Иран, Румуније, Краљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске Републике, Републике Аустрије, Републике Словеније и Републике Грчке, упућују у изолацију у трајању од 28 дана.

Држављанима Републике Србије који долазе из других држава, одредиће се мера стављања под здравствени надзор у трајању од 14. дана (изолација у кућним условима).

При уласку у земљу, грађанима ће бити уручено обавезујуће решење.

Наглашавамо да ће се примена наведених мере стриктно контролисати, те да ће свако непридржавање истих бити најстроже санкционисано прописаном казном.

Држављани Републике Србије који, упркос наведеним мерама, имају потребу хитног и неодложног доласка у Републику Србију, могу да се обрате Амбасади и доставе своје податке, као и информацију о адреси планираног боравка у Србији.


КОРОНА ВИРУС – ИЗМЕНА ОДЛУКЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

16.март 2020. године

Обавештавамо да је Влада Републике Србије, на седници одржаној 15. марта о.г, донела Одлуку о измени Одлуке о проглашењу болести COVID-19 изазване вирусом САРС-ЦоВ-2 заразном болешћу, којом се тачка 4. Одлуке мења и гласи:

''Ради заштите од уношења заразних болести на територију Републике Србије, страним држављанима надлежни органи привремено ће забранити улазак у Републику Србију''

Мере из става 1. ове тачке не примењују се на:

1) посаде теретних моторних возила приликом обављања међународног превоза у друмском саобраћају. У случају међународног транзитног превоза терета у друмском саобраћају, исти се ограничава на период не дужи од 12 часова од момента уласка на територију Р.Србије;
2) посаде теретних бродова који превозе робу у једну од домаћих лука. У случају транзитне пловидбе на међународном водном путу на територији Р.Србије, исти се ограничава на период не дужи од 90 часова за бродске саставе и 60 часова за самоходне пловидбе од момента уласка на територију Р.Србије у случају узводне пловидбе, односно на период не дужи од 72 часа за бродске саставе и 54 часа за самоходне пловидбе од момента уласка на територију Р.Србије у случају низводне пловидбе;
3) возопратно особље железничких возила која улазе у зону граничних станица утврђених међудржавним споразумима;
4) посаде и кабинско особље вадухоплова чије је крајње одредиште Р.Србија или су у транзиту преко међународних аеродрома Р.Србије;
5) лица која су добила сагласност за улазак у Р.Србију и боравак или транзит кроз Републику Србију од Радног тела Владе које чине представници Министарства здравља, Министарства спољних послова, Министарства унутрашњих послова и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Радно тело Владе одредиће услове и ограничење транзита, односно боравка лица којима је дата дозвола за улазак у Републику Србију;
6) хуманитарне конвоје под обавезном пратњом уговорене дипломатским путем;
7) акредитоване чланове особља страних дипломатско-конзуларних представништава и канцеларија међународних организација, као и чланове њихових породица који су носиоци посебних личних карата, односно идентификационих докумената издатих од стране Министарства спољних послова и Генералног секретаријата Владе;
8) стране држављане који имају одобрен боравак или стално настањење у Републици Србији.

Тачка 4а Одлуке мења се и гласи:

''Држављани Републике Србије и лица из тачке  4. став 2. подтачка 8) ове Одлуке, који долазе из држава, односно подручја са интензивном трансмисијом болести COVID-19, односно жаришта епидемије, и то из: Швајцарске Конфедерације, Републике Италије, Исламске Републике Иран, Румуније, Краљевине Шпаније, Савезне Републике Немачке, Француске Републике, Републике Аустрије, Републике Словеније и Републике Грчке, упућују се у изолацију у трајању од 28 дана, а домаћим држављанима и лицима из тачке 4. став. Подтачка 7) ове одлуке који долазе из других држава, одређује се мера стављања под здравствени надзор у трајању од 14. дана (изолација у кућним условима)''

Одлука ступила је на снагу 15. марта 2020. године, и остаје на снази до даљњег.


 
 
ЗАТВАРАЊЕ СВИХ ГРАНИЧНИХ ПРЕЛАЗА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

20. март 2020. године

У циљу сузбијања ширења вируса COVID-19, Влада Републике Србије је донела Одлуку о затварању свих граничних прелаза за улазак у Р. Србију. У складу са Одлуком, од 19. марта 2020. године затварају се сви гранични прелази у међународном друмском, железничком и речном саобраћају, као и за улазак преко граничних прелаза за погранични саобраћај према суседним земљама. Претходно је донета одлука да се до даљњег обустави међународни путнички авио-саобраћаја са аеродрома у Србији.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕКИДАЊУ ИЗБОРНИХ РАДЊИ У СПРОВОЂЕЊУ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

17. март 202. године

У складу са чланом 5. Уредбе о мерама за време ванредног стања, коју је 17. марта 2020.г. донела Влада Р. Србије, Републичка изборна комисија је донела решење о прекиду изборних радњи у спровођењу избора за народне посланике (расписаним за 26. април 2020. године), за време док траје ванредно стање. Изборни процес, укључујући и рокове за вршење изборних радњи, наставиће се у складу са одлуком о престанку ванредног стања.

У складу са напред изнетим, Амбасада моли да обуставите достављање захтева за гласање. 


КОРОНА ВИРУС – НОВЕ МЕРЕ ЗА УЛАЗАК НА ТЕРИТОРИЈУ РЕПУБЛИКЕ ИТАЛИЈЕ

18. март 2020. године

Влада Р.Италије је у склопу мера за супротстављање ширењу корона вируса донела нови декрет којим се прописује да су све особе које уђу на територију Италије ваздушним, железничким, поморским и друмским путем, укључујући и асимптоматичне, обавезне да о свом уласку у земљу одмах обавесте Одељење за превенцију при здравственој служби надлежној за одговарајућу општину. Ове особе ће затим бити стављене под здравствени надзор и упућене у кућну изолацију у трајању од 14 дана. У случају појаве симптома корона вируса, обавезни су да о томе неодложно телефонским путем обавесте надлежне здравствене органе.

Као изузетак од овог правила, а искључиво за доказане радне потребе и не дуже од 72 сата, осим оправданог продужења због посебних потреба за још 48 сати, физичка лица која улазе у Италију ваздушним, железничким, поморским и друмским путем, дужна су да поднесу изјаву у којој потврђују да улазе у земљу искључиво због горенаведене радне потребе. Истом изјавом преузима се обавеза да, у случају појаве симптома корона вируса, такву ситуацију благовремено пријаве Одељењу за превенцију надлежне здравствене установе преко посебно одређених телефонских бројева и да се у складу са упутствима санитарних власти подвргну изолацији.

Наведене одредбе се не односе на особље компанија које имају седиште у Италији.


Министарство спољних послова
Дневне вести 
Саопштења 
Фото галерија 


Народна скупштина

Председник Републике Србије

Влада Србије

Министарство спољних послова