| |     ћирилица | english  
Naslovna
KORONA VIRUS – NOVE MERE ZA ULAZAK NA TERITORIJU REPUBLIKE ITALIJE

18. mart 2020. godine

Vlada R.Italije je u sklopu mera za suprotstavljanje širenju korona virusa donela novi dekret kojim se propisuje da su sve osobe koje uđu na teritoriju Italije vazdušnim, železničkim, pomorskim i drumskim putem, uključujući i asimptomatične, obavezne da o svom ulasku u zemlju odmah obaveste Odeljenje za prevenciju pri zdravstvenoj službi nadležnoj za odgovarajuću opštinu. Ove osobe će zatim biti stavljene pod zdravstveni nadzor i upućene u kućnu izolaciju u trajanju od 14 dana. U slučaju pojave simptoma korona virusa, obavezni su da o tome neodložno telefonskim putem obaveste nadležne zdravstvene organe.

Kao izuzetak od ovog pravila, a isključivo za dokazane radne potrebe i ne duže od 72 sata, osim opravdanog produženja zbog posebnih potreba za još 48 sati, fizička lica koja ulaze u Italiju vazdušnim, železničkim, pomorskim i drumskim putem, dužna su da podnesu izjavu u kojoj potvrđuju da ulaze u zemlju isključivo zbog gorenavedene radne potrebe. Istom izjavom preuzima se obaveza da, u slučaju pojave simptoma korona virusa, takvu situaciju blagovremeno prijave Odeljenju za prevenciju nadležne zdravstvene ustanove preko posebno određenih telefonskih brojeva i da se u skladu sa uputstvima sanitarnih vlasti podvrgnu izolaciji.

Navedene odredbe se ne odnose na osoblje kompanija koje imaju sedište u Italiji.


Verzija za štampu
Konzularne usluge
KONZULARNI DANI NA MALTI
Ministar Selaković predstavio novu uslugu „e-Konzulat“
COVID – 19 OBAVEŠTENjE – Vakcinacija državljana Srbije iz dijaspore 15. maja u Beogradu
VAŽNO OBAVEŠTENjE – bezgotovinsko plaćanje konzularnih usluga
KORONA VIRUS – ULAZAK IZ REPUBLIKE SRBIJE U REPUBLIKU ITALIJU
COVID.19 - VAŽNO OBAVEŠTENJE – Vakcinacija u R. Malti
SAOPŠTENJE MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE
KORONA VIRUS – ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU
VAŽNO OBAVEŠTENjE: Izmenjeni režim rada Konzularnog odeljenja sa strankama usled pogoršanja epidemiološke situacije
VAŽNO OBAVEŠTENJE – Prijava gubitka putne isprave
KORONA VIRUS - REGULISANJE BORAVKA NA TERITORIJI REPUBLIKE ITALIJE
ZATVARANJE SVIH GRANIČNIH PRELAZA REPUBLIKE SRBIJE
OBAVEŠTENJE O PREKIDANJU IZBORNIH RADNJI U SPROVOĐENJU IZBORA ZA NARODNE POSLANIKE NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE
KORONA VIRUS – NOVE MERE ZA ULAZAK NA TERITORIJU REPUBLIKE ITALIJE
OBUSTAVA PRIJEMA ZAHTEVA ZA IZDAVANЈE VIZA
O B A V E Š T E N J E
FINANSIJSKI VODIČ ZA POVRATNIKE
OBAVEŠTENjE – Pribava Uverenja o (ne)kažnjavanju
URAĐENE BIOMETRIJSKE PUTNE ISPRAVE
O B A V E Š T E NJ E
Zakon o dopunama Zakona o državljanstvu Republike Srbije
Informacija o beležničkim uslugama u diplomatsko-konzularnim predstavništvima
Ценовник конзуларних услуга
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari